Director/Auditor  
Chairman  Nobuhisa FUKUDA Asahi Travel International
Vice Chairman Wataru OGAWA Kinki Nippon Tourist
Vice Chairman Yuji HARA Kaze No Ryoko Sha
Hiromi ICHIKAWA(Ms) JEIBA
Takeshi OKU Diamond Big Co. Ltd
Katsuoki KAGEYAMA NOE
Edouard E. KATAYAMA Croatian Tourist Center
Yasuji KARAKITA TOBU TOP Tours
Shiro KONODA ANA Sales Co. Ltd
Masato KOBAYASHI Kronos International
Kazufumi TAKAI Apex International Inc.
Shinya TAGUCHI Princ Hotels & Resort
Naoki  TSUDA AIU Insurrance
Yumiko TOIKAWA(Ms) Pico
Toru NISHIYAMA Nihonbashi Travellers' Club
Katsuhiko HIROKAWA Meitesu World Travel
Satoru FUJIKI Infini Travel Information Inc
Katsumi FUJITA JALPAK
Toru FURUSAWA JTB
Takeshi MIZUNO BS Travel Service. Co., Ltd
Hiroshi MORITANI Travel Journal
Osamu YOSHIDA JR Tokai Tours
Auditor Shin ISHIDA PTS
Osamu TOKAIRIN Kuoni Japan